Technika

Blog

  • Go to Adminpanel > Appearance > Menus to create your menu. You should have WP 3.0+ version for custom menus to work.

Notariusz Katowice

AdwokatZawód rejenta słusznie uznawany jest za jeden z najbardziej odpowiedzialnych i cieszących się prestiżem. Z uwagi na wielkie znaczenie aktów, jakimi się opiekuje, nad przedstawicielami tego zawodu ciąży wiele reguł, są oni także poddawani wielu kontrolom – bezpośredni nadzór nad ich pracą sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Z pewnością notariusz katowice zazwyczaj łączony jest głównie z wpisami do ksiąg wieczystych, dlatego też każdy nabywający lub sprzedający nieruchomość musi odwiedzić jego biuro – takiego wpisu może przecież dokonać jedynie rejent. Poza tym, mnóstwo innych dokumentów moc prawną posiada jedynie wtedy, kiedy znajduje się na nich pieczęć rejenta – mowa w tym momencie między innymi o ostatnie wole, umowy między partnerami biznesowymi czy małżonkami – także te dotyczące podziału zgromadzonego wspólnie majątku. Notariusz opiekuje się także wszystkimi sygnatariuszami połączonymi różnymi dokumentami, takimi jak czeki czy umowy – troszczy się o to, żeby ich interesy były reprezentowane w równym stopniu.

Categories: Usługi

Comments are closed.

pokemon online

Każdy z nas pamięta jak spędzał swobodny czas grając z ...