Technika

Blog

  • Go to Adminpanel > Appearance > Menus to create your menu. You should have WP 3.0+ version for custom menus to work.

taneczne stroje

Każdy z nas wie, czym jest taniec, zdoła go rozpoznać, zatańczyć jak też podać jego specyficzne przymiotniki. Taniec widzimy na ulicy, w telewizji, na przyjęciach oraz w wielu innych miejscach. Z tańcem mamy również do czynienia w teatrze. Taniec w teatrze użytkowany jest w musicalach, które stały się w ostatnich latach niezwykle popularne. W nich pojawiają się taneczne stroje. Musical to muzyczna sztuka, która urodziła się w drugiej połowie XIX wieku. Na początku własnego istnienia nie miała obszernej popularności niemniej jednak w miarę upływu czasu zdobyła okazałą popularność. Musical to połączenie tańca, śpiewu i scen, w których aktorzy w nim występujący wypowiadają wskazane kwestie. Mimo to autorzy musicali zaczęli odchodzić od scen mówionych i ograniczali się tylko do śpiewu. Dzisiaj w musicalu użytkuje się rożnego typu tańce, np. balet, taniec dzisiejszy, hip hop jak też rożne gatunki muzyczne jazz, muzykę klasyczną i dużo innych. Spośród wielu popularnych musicali na nadzwyczajną uwagę zasługują: Grease, Chicago, Upiór w operze.

Categories: Rozrywka

Comments are closed.

pokemon online

Każdy z nas pamięta jak spędzał swobodny czas grając z ...